Prinsesse Ingrid Alexandra

Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra fikk en bunad i konfirmasjonsgave fra Kongeparet.

Bunaden er helt unik, laget spesielt til Prinsessen, men innenfor rammen av kvinnedraktene i Aust-Telemark slik de ble utformet mellom 1800 og 1850. Alle deler av drakten bygger på dokumentert bruk fra denne perioden. Prinsesse Ingrid Alexandra har selv valgt ut delelementer til bunaden, og Hennes Majestet Dronningen har tatt aktivt del i prosjektet.

Prinsessens bunad blir til

Prinsessens bunad tar oss 200 år tilbake i tid. Den er en variant av drakten i Aust-Telemark slik den så ut den gang med hensyn til passform, materialbruk, fargekombinasjoner, silhuett og påkledningsmåte fra topp til tå. Den har en ny, men samtidig gammel utforming i tråd med tradisjonen

Utformingen av bunaden bygger på inngående kunnskap om draktskikken i Aust-Telemark i det aktuelle tidsrommet.

Flotte detaljer

Prinsesse Ingrid Alexandras bunad har flere flotte og spesielle detaljer.

Skjorte og sølje

Bare på Norsk Folkemuseum alene er det registrert over 300 broderte skjorter fra Aust-Telemark – og ingen av dem er helt like! Broderiene på Prinsessens skjorte er satt sammen av elementer fra tre ulike originalskjorter.

Etter at Maristua som hadde tilhørt Dronningens besteforeldre (Ulrichsen) brant natt til 21. januar 1989, ble det funnet en sølje på branntomten i Telemark. Majasøljen var en enkel, liten slangesølje som nå er restaurert. Det er laget en kopi av denne spesielt til konfirmanten. Prinsessen er i god tradisjon når hun bærer en moderat mengde sølv på brystet til konfirmasjonen. Etter hvert som hun blir eldre kan det bygges på med mer draktsølv.

Vadmelsstrømpene til bunaden er det Dronning Sonja som har brodert.

Bunadstradisjonen

I likhet med mange andre land har Norge en rik tekstil- og drakttradisjon. Men på ett område skiller Norge seg ut: nemlig ved den store utbredelsen bruken av bunad har i dag. Bunadens popularitet som festplagg har historiske røtter: Nasjonalromantikken på 1800-tallet sammenfalt med Norges voksende ønske om å bli en selvstendig nasjon mot slutten av århundret. Det utløste en veldig interesse for det gamle bondesamfunnet, som ble sett på som det opprinnelige, ekte norske.

Hoveddelen av undersøkelsene som ligger til grunn for Prinsesse Ingrid Alexandras bunad er ledet av Kari-Anne Pedersen, konservator NMF for drakt og tekstil ved Norsk Folkemuseum. Thea Glimsdal Temte, skredder ved Det kongelige hoff med spisskompetanse på folkedrakt, har ledet prosjektet.

(Utdrag fra slottets pressemelding, 1.sept. 2019)