Smykke

Dia ca 3 cm, solv ox, Setesdal og Telemark